North Dakota
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Bismarck ND 701-250-7860 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Fargo ND 701-297-1900 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Grand Forks ND 701-335-2980 V.34+, K56flex-V.90