Colorado
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Aspen CO 970-544-2080 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Aurora CO 303-214-0140 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Brighton CO 303-219-2500 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Colorado Springs CO 719-327-2180 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Denver CO 303-357-1145 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Denver CO 303-572-5920 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Dillon CO 970-513-3380 V.34+, K56flex-V.90
Fort Collins CO 970-206-7380 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Glenwood Springs CO 970-947-5580 V.34+, K56flex-V.90
Grand Junction CO 970-255-3580 V.34+, K56flex-V.90
Greeley CO 970-336-3060 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Longmont CO 303-774-2680 V.34+, K56flex-V.90
Pueblo CO 719-586-8640 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Steamboat Springs CO 970-871-2640 V.34+, K56flex-V.90
Vail CO 970-477-3280 V.34+, K56flex-V.90